محققان استحکام و هدایت الکتریکی الیاف نانویی را ارتقا بخشیدند
برای گسترش دامنه کاربرد الیاف؛
محققان دانشگاه رایس هر دو یا سه سال، استحکام الیاف حاوی نانولوله‌های کربنی را دو برابر افزایش می‌دهند تا دامنه کاربرد این الیاف نانویی گسترش بیشتری پیدا کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار