انقلاب اسلامی مدرنیته را به قعر مناسبات روستا‌ها برد/ بی توجهی به تولید ثروت
در وبینار جایگاه مستضعفین در جمهوری اسلامی؛
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: انقلاب اسلامی ضریب نفوذ مدرنیته را به قعر مناسبات روستا‌های ایران وارد کرد با این وجود ما نباید خود را با ظواهر زودگذر، بی ارزش و کم عمق دو سه سال آخر رژیم شاه مقایسه کنیم، چون اگر آن ظواهر کارساز بود انقلاب بلاموضوع می‌شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار