رئیسی: باید توانایی بخش خصوصی در فرآیند واگذاری مورد توجه قرار گیرد
رئیس قوه قضاییه گفت: در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید ملائت و توانایی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و این موضوع از تکلیف‌های قانونی است؛ در حال حاضر در برخی از مناطق کشور چند مورد نگران کننده از این واگذاری‌های بدون ضابطه و رها شده وجود دارد که حتما باید پیگیری شوند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار