ماموریت نیروی انتظامی از مرز تا مرکز برای تامین امنیت / دختر یکی از پرسنل ناجا اولین شهید سلامت در کرونا بود
سخنگوی ناجا خبر داد
حاجیان گفت: ماموریت اصلی نیروی انتظامی برقراری امنیت و آرامش برای مردم از مرز تا مرکز است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار