سردار اشتری: اولویت ناجا مبارزه با باند‌ها و شبکه‌های مافیایی موادمخدر است
فرمانده ناجا با بیان اینکه اولویت ناجا مبارزه با باند‌ها و شبکه‌های مافیایی مواد مخدر است گفت: مبارزه با مواد مخدر در کشور باید به عنوان یک موضوع اصلی مطرح شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار