روز عید مبعث چه اعمال مهمی دارد؟
روز بیست و هفتم ماه پرفضیلت رجب یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان می‌باشد و برای این روز اعمال زیادی در کتاب‌های روایی نقل شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار