ضرورت وحدت کشور‌های اسلامی برای مقابله با پروژه صهیونیستی اسلام‌هراسی در دنیا
مروی تاکید کرد
حجت‌الاسلام مروی جریان اسلام‌هراسی در دنیا را نشأت گرفته از رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت اتحاد کشور‌های اسلامی برای مقابله با این توطئه استکبار تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار