نخستین پیوند قلب در سال ۱۴۰۰/قلب نوجوان اهوازی در تهران می‌تپد
قلب نوجوان اهوازی با همکاری امدادگران اورژانس هوایی به تهران انتقال می‌یابد.
ارسال نظرات
نام: