همایش «اسب کاسپین؛ در سراشیبی انقراض» در دانشگاه گیلان برگزار می‌شود
با همکاری اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی کشور؛
انجمن علمی علوم دامی دانشگاه گیلان با همکاری اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گیلان همایش دو روزه‌ «اسب کاسپین؛ در سراشیبی انقراض» برگزار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار