«دستورالعمل سامانه طرح هدایت» ابلاغ شد
در راستای بسیج ظرفیت همه بخش‌های جامعه برای دسترسی دانش­ آموزان به تجهیزات هوشمند؛ «دستورالعمل سامانه طرح هدایت» ابلاغ شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار