پیشنهاد اکران مناظره‌های انتخاباتی در سینماها!
سیدمصطفی مصطفوی مدیرعامل موسسه بهمن سبز عنوان کرد که یکی از راه‌های احیای سینما در این برهه می‌تواند پخش مناظرات انتخاباتی بر پرده‌های سینما‌ها باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار