گام‌های تحول در حوزه هنری / تغییر به نفع رشد و نوآوری
یک سال پس از انتصاب رئیس جدید، حوزه هنری در حال برداشتن گام‌هایی جدی در مسیر تحول خود در دوران تازه است. با تمهید مقدمات طی یک سال گذشته و آماده کردن بستر‌های لازم، تغییر معنی‌دار روند‌ها در این پایگاه هنر انقلابی شتاب گرفته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار