چوبینه: واکسیناسیون برخی از کادر درمان شرکت شهر سالم انجام نشده است
مدیرعامل شرکت شهر سالم گفت: برخی از درمانگاه‌های ما که واکسن کرونا را دریافت نکرده‌اند در مناطق ۸، ۱، ۳ و ۴ هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار