شرط پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمانی/نرخ ویزیت پزشک عمومی و متخصص
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: شرط پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمانی در صندوق همگانی رعایت سیستم ارجاع است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار