تاکید مرکز سنجش آموزش پزشکی به برگزاری آزمون ارشد در موعد مقرر / مهلت دریافت کارت ورود به جلسه تمدید شد
قابل توجه داوطلبان؛
زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۱۴۰۰ از سوی مرکز سنجش و آموزش پزشکی تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار