غیبت ۴۰ درصد داوطلبان در اولین روز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد پزشکی ۱۴۰۰
هاشمی:
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از غیبت بیش از ۴۰ درصد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی در اولین روز آزمون خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار