لزوم رسیدگی به بازار سیمان، موضوع تذکر ۶۹ نماینده به رزم‌حسینی
تعداد ۶۹ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت لزوم ساماندهی بازار سیمان را متذکر شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار