معرفی هیات انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی
با انتخاب محمدعلی مرآتی دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، اعضای هیات انتخاب آثار و گروه‌های این جشنواره معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار