دانشجویان ایرانی کدام کشورها را برای تحصیل انتخاب می‌کنند؟ / سهم ایران از دانشجوفرستی به دنیا
گزارش|
آمارها و گزارش‌های منتشر شده از دانشجوفرستی کشورهای مختلف ضمن نشان دادن تمایل دانشجوهای ایرانی برای تحصیل در هر کشور وضعیت ایران را در بازار جابجایی‌های بین‌المللی بیان می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار