حضور ۸۰۰ ناظر سازمان ملل در انتخابات عراق
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل می‌گوید که ۸۰۰ ناظر سازمان لل بر انتخابات عراق نظارت دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار