واکاوی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی / دولت سیزدهم میراث‌دار سیاست‌های اشتباه پولی و بانکی
در گفتگو با فعالان دانشجویی صورت گرفت
در پی انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور، «خبرگزاری دانشجو» در گفتگو با فعالان فعلی و ادوار جنبش دانشجویی به واکاوی ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی بانک مرکزی در دولت سیزدهم پرداخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار