دانشجویان در میزگرد بررسی عملکرد و حواشی شورای شهر همدان شرکت می‌کنند
امروز، ۲۰ مهر؛
قرارگاه مطالبه گری و گفتمان سازی شهید همدانی میزگرد بررسی عملکرد و حواشی شورای شهر همدان را عصر امروز، ۲۰ مهر، برگزار می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار