به اسم حماسه‌سازی به کام کارنامه‌سازی؛ وارونه نمایی به سبک «علی‌عسکری»!
پرونده صداوسیما ۳۲| به بهانه انتشار گزارش «حماسه رسانه»؛
«حماسه رسانه» اگرچه به عنوان کارنامه عملکرد علی‌عسگری معرفی شد اما بیشتر دفتر املای پر اشتباه اوست؛ در این اثر بیشتر از گزارشِ عملکرد، کارنامه سازی اتفاق افتاده تا جایی که ذیل ترویج هر موضوعی، دوغ و دوشاب ردیف شده تا گزارش عملکرد، فقط «پر» شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار