بیش از هفتاد درصد از اقدامات طرح ملی حفظ قرآن انجام‌نشده است
مسئول دبیرخانه ستاد ملی طرح حفظ قرآن:
بحر العلوم: بیش از هفتاد درصد اقدامات ستاد طرح ملی حفظ انجام نگرفته لذا روند تربیت حافظان قرآنی با خلل روبه رو شده است و هم اکنون تعداد حافظان قرآن کل کشور زیر صد هزار نفر هستند.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار