۳ عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر قرار گرفتند
۳ عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد از گروه‌های مهندسی برق و مکانیک در فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار