«بی‌نشان‌های ارس» و «طوطی نامه» در جایزه کتاب سال کانون درخشیدند
«بی‌نشان‌های ارس» محسن هجری و «طوطی نامه» بازنویسی زهرا حیدری از برگزیدگان نخستین جایزه کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار