تشکل‌های دانشجویی زیر تیغ نقد
یادداشت دانشجویی|
متاسفانه برخی تشکل‌ها سریع و دقیق‌ترین واکنش را، برقراری دوره آموزشی می‌دانند که البته باید گفت سهل‌الوصل‌ترین کار هم همین است و راهکاری که ریشه‌اش در «ما می‌دانیم و دیگران نمی‌دانند»، دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار