فراخوان «دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر» منتشر شد
از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی؛
فراخوان مقالات «دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نشر» از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار