تلوبیون پلاس و رقابت با وی او دی ها؟
گزارش| درباره آنچه از تلوبیون پلاس نمی‌دانیم؛
اهالی تلوبیون عقیده دارند که وی‌اودی‌ها نه از نظر زیرساخت، نه محتوایی و نه تعداد کاربر با تلوبیون قابل قیاس نیستند. در واقع عقیده آن‌ها بر این است که تلوبیون از ابتدا بوده و هر پلتفرمی آمده تا با تلوبیون رقابت کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار