اختتامیه چهارمین دوره آموزشی آتش نشانی برگزار شد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی در مراسم اختتامیه چهارمین دوره آموزشی کارآموزی سال ۱۴۰۰ واقع در مرکز آموزش بین المللی ایثارگران شرکت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار