تجاری‌سازی نانوتراشه‌ای که برای تشخیص بیماری اسهال در دام است
محققان دانمارکی قصد دارند نوعی زیست‌حسگر را تجاری‌سازی کنند که قابلیت تشخیص بیماری‌ اسهال در دام را دارد. در این حسگر از نانوتراشه استفاده شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار