افزایش ساعت کار در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
با توجه نزدیک شدن پایان مهلت بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی زمان ارائه خدمت خلافی خودرو در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی سراسر کشور افزایش یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار