سردار اشتری: ارتقا از «نیرو» به «فرماندهی کل» بی‌سابقه‌ترین اتفاق در طول زمان انتظامی کشور است
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: اکنون بی سابقه‌ترین اتفاق در طول زمان انتظامی کشور رخ داده و جایگاه ما از نیرو به فرماندهی کل ارتقا یافته و نتایج آن اثربخش خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار