روز پدر در سیاه چاله سیاه اعتیاد و کارتن خوابی!
گزارش |
روز پدر برای عده‌ای از پدرها جور دیگری سپری می‌شود و خبری از این گل و هدیه گرفتن‌ها نیست و به جای آن سیاهی و تنهایی و زخم عمیق دلتنگی در کنج دل آن‌ها تیر می‌کشد و به چشم می‌خورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار