درخواست از معاون امور زنان رئیس جمهور برای حمایت دیپلماتیک از زنان جهان اسلام
شورای هماهنگی خواهران بسیج دانشگاه های تهران بزرگ طی نامه ای از معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خواست تا با توجه به وظایف بین المللی این معاونت، اقدامات خود را در قبال مسئله زنان جهان اسلام روشن کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار