مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند
در جریان بررسی بودجه؛
طبق مصوبه مجلس، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار