۲۰ واحد تولیدی با ۳۶۳۰ نیروی کار با تلاش‌های دادگستری تهران احیا شدند / ۵ شرکت در شرف احیاء
دادگستری استان تهران اقدامات قابل توجهی به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن‌ها انجام داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار