انتقال قدرت از غرب به شرق به‌تدریج در حال انجام است
رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس:
سید رحیم صفوی گفت: انتقال قدرت از غرب به شرق به‌تدریج در حال انجام است و ایران یک کشور آسیایی است که با حضور در سازمان شانگ‌های و با متحد شدن با اتحادیه اوراسیا می‌تواند در این قدرت آسیایی سهیم شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار