صلواتی: نخبگان و فارغ‌التحصیلان به دنبال اثرگذاری و اثربخشی در کشور هستند نه مسائل مالی!
در گفتگو با دانشجو بیان شد
رییس مرکز رصدخانه مهاجرت ایران گفت: نخبگان و فارغ‌التحصیلان ما به دنبال مسائل مالی نیستند و اگر به اثرگذاری و اثربخشی خود در کشور امید داشته باشند یا مهاجرت نمی‌کنند یا به کشور بازمی‌گردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار