دفاع مردم صربستان از روسیه، چرایی‌ها و تاریخچه
مدیر فرهنگی انجمن دوستی ایران و صربستان مطرح کرد؛
در ماجرای کوزوو و ناتو روسیه در کنار صربستان بود، همین باعث شده در خاطر و تاریخ مردم صربستان این حمایت ثبت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار