همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا» برگزار شد
با حضور عاملی؛
«تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا» عنوان همایشی بین‌المللی است که ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار