هوای تهران در شرایط ناسالم است
شاخص آلودگی هوا در حال حاضر روی عدد ۱۱۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران ناسالم است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار