بازدید رئیسی از کارخانه فولاد خرمشهر
رئیس جمهور در سفر به خوزستان در نخستین برنامه اش، به کارخانه فولاد جهان آرای خرمشهر رفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار