روایت ۵۳ گلی که برای امنیت شهروندان این مرز و بوم پرپر شدند
حکایت شهادت مأموران پلیس حرف جدیدی نیست؛ قصه مردانی است که در مقابله با گروه‌های تروریستی، اراذل و اوباش، سوداگران مرگ، قاچاقچیان و سارقان، ضربات چاقو و شلیک گلوله را به جان می‌خرند تا مبادا لحظه‌ای شیشه آرامش مردم ترک بردارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار