رژیم صهیونیستی، در حال تنازع برای بقاست
نعیم قاسم:
معاون دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به تضعیف رژیم صهیونیستی، گفت که این رژیم در حال تنازع برای بقا است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار