وقتی هواپیمای حامل شهید صیاد شیرازی نقص فنی پیدا کرد
یرون را نگاه می‌کردیم هیچ نوع نور چراغی از داخل کویر دیده نمی‌شد. هواپیما در مسیر کرمان – مشهد از روی کویر نمک پرواز می‌کرد. در شرایطی که سکوت خاصی در بین اعضاء هیئت ایجادشده بود، صیادشیرازی از کابین خلبانان خارج و به جمع اعضاء پیوست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار