طالبان درباره تأمین امنیت اماکن دیپلماتیک ایران اطمینان داد
موسوی:
دستیار وزیر و مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه با اشاره به تعرض اخیر به سفارت و کنسولگری کشورمان، گفت تماس‌هایی با مقامات طالبان صورت گرفته و حکومت سرپرست کابل نسبت به تامین امنیت مراکز دیپلماتیک ایران اطمینان داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار