چگونه ایمان به خدا، آرامش را در دل‌ها برقرار می‌کند؟
مومنان با توسل به اسماء الهی و ویژگی‌های ذکر شده از خداوند، به دنبال آرامش خود حرکت می‌کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار