پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب طرح‌های پژوهشی مورد حمایت قرار می‌گیرد
پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب طرح‌های پژوهشی با هدف دستیابی به تولید محصول یا خدمات شناختی، مورد حمایت قرار می‌گیرند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار