نشست «ماندن یا رفتن» از سوی انجمن اسلامی دانشگاه تبریز برگزار می‌شود
۲۷ اردیبهشت؛
نشست «بررسی وضعیت و علل مهاجرت نخبگان در ایران» از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار